Společnost PPT Consulting, a.s.

Společnost PPT Consulting, a.s. byla založena na začátku roku 2011 a poskytuje svým klientům profesionální poradenské služby se zaměřením na GDPR, způsob řízení obchodní činnosti v měnícím se politickém, podnikatelském a regulačním prostředí.

PPT Consulting, a.s. se zaměřuje zejména na poradenství v oblasti komplexní ochrany osobních údajů pro podnikatelské subjekty, tzv. GDPR. Pracovníci společnosti mají s ochranou osobních údajů profesionální zkušenosti již od roku 2000, kdy nabyl účinnosti první právní předpis o ochraně osobních údajů. Společnost poskytuje i služby DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Společnost PPT Consulting, a.s. se při své činnosti dále zaměřuje na asistenci a poradenství při řízení finančních, personálních a regulatorních rizik svých klientů a pomáhá jim v přizpůsobení se stávající oborové regulaci a v přípravě na regulaci budoucí. Pomáháme klientům také identifikovat procesy a oblasti skýtající příležitosti pro krátkodobé přínosy i tvorbu dlouhodobých hodnot.