O společnosti

Společnost PPT Consulting a.s. byla založena na začátku roku 2011 a od té doby poskytuje svým klientům profesionální poradenské služby (consulting) se zaměřením na způsob řízení obchodní činnosti v měnícím se politickém, podnikatelském a regulačním prostředí.

V čele společnosti PPT Consulting, a.s. stojí právník Mgr. Petr Příhoda, který v minulosti působil v top managementu nadnárodních telekomunikačních společností (General Counsel – výkonný ředitel pro právní záležitosti společnosti EuroTel Praha, s.r.o. ((nyní O2 Czech Republic a.s.)) a později jako předseda dozorčí rady a Viceprezident pro právní záležitosti, regulaci a vnější vztahy společnosti Vodafone Czech Republic a.s.). Petr Příhoda má téměř 20letou praxi v oblasti top managementu nadnárodních společností působících i na českém trhu, stejně tak jako v jednání se zástupci vrcholných státních orgánů a institucí (vláda ČR, Parlament ČR a jednotlivá ministerstva) a orgány regulace, jako je Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, ale i Policie ČR, Celní správa, BIS a ostatní tajné služby a v neposlední řadě i s dalšími orgány a institucemi státní správy a územní samosprávy.

Petr Příhoda má téměř 20letou praxi v oblasti ochrany osobních údajů a jeho specializací je komplexní poradenství v oblasti GDPR. Za jeho vedení byla ve společnosti Eurotel provedena historicky první kontrola zpracování osobních údajů v České republice, která byla jedním z prvních milníků formování praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů. V současné době Petr Příhoda vede i tým GDPR, který poskytuje společnostem a podnikatelům profesionální poradenské služby „na klíč“ v oblasti ochrany osobních údajů, včetně služby DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů, v rámci které je průběžně aktualizován systém ochrany osobních údajů klienta, společnost PPT Consulting, a.s. z pověření klienta komunikuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, v pravidelných intervalech zjišťuje změny při zpracování osobních údajů u klienta, koordinuje případné incidenty, aktualizuje interní dokumentaci atp.