GDPR COMPLIANCE

Téměř každá společnost v  České republice shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Ať už se jedná o osobní údaje jejích zákazníků či klientů, nebo dodavatelů, zaměstnanců atp. Problematika ochrany osobních údajů je upravena tzv. „GDPR“ – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o spamu, občanským zákoníkem, zákoníkem práce, trestním zákoníkem atd. Mnoho společností však podceňuje správné nakládají s osobními údaji a někdy dokonce ignoruje zákonnou úpravu takovéto činnosti.

A přitom za nakládání s osobními údaji v rozporu s právními předpisy hrozí pokuty až 20 milionů EUR.

… a vymazání neoprávněně zpracovávaných dat

Řešení je přitom tak snadné!

O správné nakládaní s osobními údaji ve Vaší společnosti se postaráme my – společnost PPT Consulting, a.s.

Nabízíme vám řešení tzv. „na klíč“.

Co pro vás uděláme?

  • Nejdříve identifikujeme typy osobních údajů a zmapujeme jejich tok vaší společností, a to formou teoretického i praktického seznámení se se situací a pohovoru s vašimi odpovědnými pracovníky
  • Poté doporučíme nastavení interních procesů tak, aby byly v souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů
  • Upravíme interní firemní dokumentaci, poradíme, jak upravit smluvní dokumentaci
  • Připravíme technická a organizační opatření, která bezprostředně souvisí s tématikou ochrany osobních údajů
  • Poradíme, jak od vašich klientů, dodavatelů a zaměstnanců získat platné souhlasy se zpracováním osobních dat
  • Navrhneme úpravu pravidel zasílání marketingových materiálů elektronicky (email, SMS, atd.)
  • Zajistíme vám služby externí osoby, která bude odpovědná za problematiku ochrany osobních údajů ve vaší společnosti tzv. DPO (Data Protection Officer)
  • Budeme vám poskytovat kontinuální následnou péči, tedy pravidelnou podporu v oblasti ochrany osobních údajů (aplikace změn legislativy, organizace a zajištění implementace nových povinností do fungování vaší společnosti, poradenství ohledně nových činností vaší společnosti atd.)